Back
Add to my favorites
Flóra Slovenska. 6/4

Flóra Slovenska. 6/4

Title compFlóra Slovenska. VI/4. Angiospermophytina. Dicotyledonopsida. Caryophyllales (2. časť). Ericales / Spracovali Dana Bernátová, Jiří Danihelka, Daniel Dítě, Pavol Eliáš jun., Viera Feráková, Kornélia Goliašová, Vit Grulich, Iva Hodálová, Judita Kochjarová, Jaromir Kučera, Dominik Roman Letz, Jana Májeková, Pavol Mereďa jun., Eleonóra Michalková, Tatiana Miháliková, Marián Perný, Terézia Schwarzová, Marek Slovák, Helena Šípošová, Eliška Štubňová, Ondrej Ťavoda, Eva Uherčiková, Marica Zaliberová. Editori Kornélia Goliašová, Eleonóra Michalková
Bib abrevFl. Slovenska
AuthorGoliašová, Kornélia & Michalková, Eleonóra (eds.)
Date2016
PublicationBratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied
CityBratislava
Page volume[1]-777 p., [1] p. [colofón] ; 24 cm
Comment bibOtros responsables: Bernátová, Dana (aut.) ; Danihelka, Jiří (aut.) ; Dítě, Daniel (aut.) ; Eliáš jun., Pavol (aut.) ; Feráková, Viera (aut.) ; Goliašová, Kornélia (ed. ; aut.) ; Grulich, Vit (aut.) ; Hodálová, Iva (aut.) ; Kochjarová, Judita (aut.) ; Kučera, Jaromír (aut.) ; Letz, Dominik Roman (aut.) ; Májeková, Jana (aut.) ; Mered'a jun., Pavol (aut.) ; Michalková, Eleonóra (ed. ; aut.) ; Miháliková, Tatiana (aut.) ; Perný, Marián (aut.) ; Schwarzová, Terézia (aut.) ; Slovák, Marek (aut.) ; Šípošová, Helena (aut.) ; Štubňová, Eliška (aut.) ; Ťavoda, Ondrej (aut.) ; Uherčiková, Eva (aut.) ; Zaliberová, Marica (aut.)
Es de agradecer la generosidad de los responsables del Instituto de Botánica de la Academia Eslovaca de Ciencias SAV (Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, www.ibot.sav.sk) y de su departamento de publicaciones (VEDA, http://www.veda.sav.sk/), por permitir la consulta de esta flora en la Biblioteca Digital del RJB
We acknowledge here the Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences SAV (Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, www.ibot.sav.sk), along with the Publishing House of the Slovak Academy of Sciences (VEDA, http://www.veda.sav.sk/) for their cooperation and trust in us to make this online version possible
CategoriesFlora
Europe
Angiospermae
NMRF(437)FUT