Agregar a mis favoritos
Herbarium Amboinense [...] Pars sexta

Herbarium Amboinense [...] Pars sexta

Título completodenominationibus, cultura, usu, ac virtutibus. Quod & insuper exhibet varia insectorum animaliumque genera, Plurima cum naturalibus eorum figuris depicta. Omnia magno labore ac studio multos per annos conlecta, & duodecim conscripta libris. Nunc primum in lucem edita, & in Latinum sermonem versa, Cura & Studio / Joannis Burmanni, Med. Doct. et in Horto Medico Amstelaedamensi professoris botanici, Academiae Caesareae Naturae Curiosorum socii; Qui varia adjecit Synonyma, suasque Observationes. ; Pars Pars sexta = Het amboinsche kruid-boek, dat is, beschryving van de meest bekende Boomen, Heesters, Kruiden, Land - en Water-Planten, die men in Amboina, en de omleggende eylanden vind, Na haare gedaante, verscheide benamingen, aanqueking, en gebruik: mitsgaders van eenige insecten en gediertens, Voor 't meeste deel met de Figuuren [sic] daar toe behoorende, Allen met veel moeite en vleit in veele jaaren vergadert, en beschreven in twaalf boeken, / door Georgius Everhardus Rumphius, Med. Doct. van Hanau, Oud Koopman en Raadspersoon in Amboina, mitsgaders onder de naam van Plinius Indicus, Lid van de Illustre Academia Naturae Curiosorum, in 't Duitsche en Roomsche Ryk opgerigt. ; Nagezien uitgegeven door Joannes Burmannus, Med. Doc. en Botanices Professor in de [sic] Hortus Medicus te Amsterdam, Medelidt van het Keyzerlyke Queekschool der onderzoekers van Natuurkunde ; Die daar verscheide Benamingen en zyne Aanmerkingen heeft bygevoegt. ; Sesde deel
Título abreviadoHerb. Amboin.
AutorRumpf, Georg Eberhard
Fecha1750
Datos de PublicaciónAmstelaedami : Apud Franciscum Changuion, Hermannum Uytwerf ; Hagae comitis : Apud Petrum Gosse, Joanem Neaulme, Adrianum Moetjens, Antonium van Dole
CiudadAmstelaedamum ; Hagae comitum
Descripción física[2] h. [portadas, en latín y holandés], [i-iv], 1-256 p., 90 h. de grab. calc. intercal. [Tab. I-XC] ; 40 cm
NotasEn la portada, el nombre del autor precede al título: "Georgii Everhardi Rumphii, Med. Dot. Hanavensis, Mercatoris Senioris, & in Amboina Consulis, nomine Plinii Indici celebris, & Membri Inlustris Societatis Academiae Naturae Curiosorum Germaniae,"
El texto está a dos columnas en latín y holandés
Otros responsables: Burman, Johannes (ed.)
CategoríasLíquenes
Hongos
Referencia TL-29.784
SignaturaAf RUM