Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. ; [Vol. 5] Sèrie botànica ; [n.º] 2