El poblament vegetal de la Vall de Ribes. I. Generalitats Catàleg florístic