Add to my favorites

Publicacions de l'Institut Botànic

Title compPublicacions de l'Institut Botànic
Bib abrevPubl. Inst. Bot.
Date1917-1937
PublicationBarcelona : Institut Botànic de Barcelona, Carrer de Sant Gervasi, 94
CityBarcelona
Page volumeVols. 1-3 ; 24,2 cm
Comment bibComo se indica en el reverso de la cubierta delantera del vol. 3, n.º 4, 1937, el vol. 1 de las "Publicacions de l'Institut Botànic" es el vol. 5 (1917-1926) de los "Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie botànica" ; el vol. 2, es el vol. 12 (1929), y el vol. 3, el vol. 15 (1931-1937), de la misma publicación
NMRP. 1024